ביבליוגרפיה כללית

ביבליוגרפיה כללית ו . הגות יהודית בעת החדשה ש . ה . ברגמן , הוגים ומאמינים תל אביב תשי"ט . , אנשים ודרכים , ירושלים תשכ"ה . , הוגי הדור , ירושלים תשל"ה . ( מהדורה ראשונה תרצ"ה . ( י . גוטמן , הפילוסופיה של היהדות , ירושלים תשי"א . י . היינמן , טעמי המצוות נספרות ישראל , חלק א ב , ירושלים תשי"ד תשט"ז . מ . וינר , הדת היהודית בתקופת האמנציפציה , ירושלים תשל"ד . א . טל , מיל / לס לי / כלנה 81 . תל אביב . 1987 י . קויפמן , גללה ונכר : מחקר היסקודי סוציאלי נשאלות גלרלל של עם ישראל מימי קרם וער הזמן הזה , תל אביב תרפ"ט תר"ץ . ב . קורצווייל , ספרותנו החדשה : המשך אל מהפכה , ? תל אביב תשכ"ה . י . קלוזנר , היסטלריה של הספרות העברית החדשה , ירושלים תר"ץ תש"ט . ש . ראבידוביץ , עיונים במחשבת ישראל , ירושלים . 1971 נ . רוטנשטרייך , המחשבה היהודית כעת החדשה , תל אביב תש"ה תש"י , כרך א ב . א . שביד , תולדות ההגות היהודית בעת החדשה , ירושלים תשל"ה . ,- - תללזלת ההגות היהודית במאה הי , 20 תל אביב תש"ן . , היהלדי ד < מ 77 והיהדות , תל אביב , . 1974 היהדות והתרכת החילונית , תל אביב תשמ"א . ,- - מולדת לאר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד