הערות

הערות מבוא . 1 על תולדות השאלה האנתרופולוגית בפילוסופיה ראה א . קםירר , מ 0 ה על האדם , תל אביב תשל"ב , פרק ראשון ; . B . Groethuysen , Antropologie philosophique , Gallimard , Paris , 1952 מ . לנדמן , האדם כעיני עצמו ; ספרית פועלים , 1980 פרק ג . 1952 ; Introduction , pp . 1 1-26 El tema del hombre , Espasa-Calpe Argentina , Buenos Aires Mexico , Julian Marias , ; ' . pp . 46-58 R . Mondolfo , Arle , religion y filosof ia de los griegos , Columba , 1961 ; cultura antigua , Iman , Buenos Aires , 1955 ; lera . parte , pp . 17-111 ; t . l , pp . 14-17 ; R . Mondolfo , La comprension del sujelo humano en la R . Mondolfo , El pensamiento anliguo , Losada , Buenos Aires , 1942 ; . 2 . 3 על שאלותיו של קאנט ועל משמעותן בהעמדת הבעיה האנתרופולוגית בזמננו ראה נ' רוטנשטרייך , דברי הקדמה לספרו הנ"ל של מ . לנדמן , ( הערה 1 לעיל , ( עמ' 7 ; 9 מ . לנדמן , שם , עמ' 36 ; 38 מ . מ . בובר , "בעיית האדם , עיונים בתולדותיה , " חלק ראשון , פרק ראשון , פני ארם , בחינות באנתרופולוגיה פיללסלפית , ירושלים ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד