3. השוואה

. 3 השוואה השוואת תפיסותיהם של גורדון ושל הרב קוק בנושא היהדות , כמו בנושאים אחרים , מצביעה על הרבה מן המשותף ומן השונה ביניהם . אך נראה לי שהשונה מרובה כאן על המשותף , בייחוד מבחינת המימוש המעשי של הגותם . מתוך נקודת'המוצא הקיומית ומתוך האבחנה המשותפת במצב המשברי של היהודים והיהדות בזמנם , רצו שניהם מתוך אהבה עזה לעם ישראל , לארץ ישראל ולתורת ישראל , להציע פתרון אינטגראלי לבעיית העם והתרבות ; שניהם מצאו אותו בדרכה של התנועה הלאומית הציונית , ושניהם אף הגשימו את פתרונם העיוני בעלייתם לארץ בשנת . 1904 אחדות העם היהודי היתה מטרתם העיקרית , ובאה לידי ביטוי גם בהגותם וגם במפעל חייהם כולו . הם פעלו למען האיחוד בין הפלגים השונים בתוך העם : בין ציונים ולא ציונים ; בין דתיים וחופשיים בתוך התנועה הציונית -,בין היישוב הישן והיישוב החדש במציאות הארץ-ישראלית . בתורותיהם בסוגיות ההוויה , האדם , האומה והיחיד , שיש הרבה מהמשותף ביניהן , הם האירו את ייחודו של עם ישראל ותכונותיה העיקריות של התרבות היהודית . עד כאן , איפוא , הקבלה מעניינת מאוד בין שני ההוגים מבחינת נקודת המוצא הקיומית של הגותם , והמטרה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד