ג. החינוך היהודי

ג . החינוך היהודי התשובה לשאלה הנשאלת פשוטה למדי : על אף בהירות המטרות שעל החינוך להשיגן , לא הצליח הרב קוק ליישם את תפיסתו המהווה , לדעתי , נסיון עיוני נועז ומהפכני ביותר בזמנו לחידוש היהדות מבפנים . למרות שאיפתו המוצהרת לשינוים בחינוך המסורתי לא הגיע אפילו לידי התחלה מעשית של פתיחת מסגרת החינוך הדתי האורתודוכסי לקבלת לימודי חול בתוכה , כפי שמשתמע מתוכנית הישיבה המרכזית שהוא ייסד . ראוי לציין שבהתאם להשקפתו ההתפתחותית דיאלקטית הן הכללית והן היהודית , גם תפיסתו בנושא החינוך היהודי היתה התפתחותית ודיאלקטית . הוא סבר שהשינוים המתחוללים בכל תקופה חייבים בהכרח להשפיע על דרך החינוך , והיה מודע לצורך בלימודי חול ובידיעת שפות , מדעים , פילוסופיה , היסטוריה וגם כלכלה בחיי היהודי בזמנו . הצורך בחידוש אינו פוגם ואינו נוגד את המטרה העיקרית של החינוך שהיא עיצוב אופיו של האדם מבחינה מוסרית . ובלשונו : מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת , שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר . מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד , היתה לנו לנחלה , כי כל מה שתהיה מושרשת בלבו של האדם יותר הקריאה בשם ד , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד