ב. מהי התרבות הישראלית?

ב . מהי התרבות הישראלית ? כמו א . ד . גורדון , דאג גם הרב קוק לאפשרות שהחזרה הפיזית של העם היהודי לארצו לא תהיה מלווה בשיבתו לעצמיותו הרוחנית והתרבותית . הוא חשש מהאפשרות של המשך הגלות הפנימית והניכור לעצמיותו של העם גם על אדמתו . זוהי הסכנה שהוא כינה "התבוללות בעברית , " שפירושה קבלת ערכים אליליים ביסודם מהתרבות הכללית , מתרבות אירופה , תרבות שהיתה לדעתו "מתפוררת" ו"רקובה , " במובנים רבים , גם אם הכיר והעריך בהיבטים החיוביים שבה . הוא איבחן התחלה של תהליכים מסוכנים מעין אלה בזמנו , גם בלבוש "לאומיות מזויפת בגרגרים של היסטוריה ושל חבת השפה , המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו אינו יהודי , העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת , ולסוף ג"כ לשנאת ישראל וארץ ישראל . ..., הרגשת סכנות אלה להמשך קיומם של העם היהודי ושל היהדות הכריחה את הרב קוק לדון בייחודה של התרבות הישראלית שאותה ניסה להסביר בשפה ברורה של השקפת עולם וחיים ששורשיה במקורות ובערכים המוסריים משלה ושעל העם להגשימם ע"מ לממש את המשימות הנשגבות הנ"ל גם בהקשר האנושי והקוסמי . לעומת גישתו של שפינתה והתפיסה הביקורתית שבהגו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד