א. האדם היהודי

א . האדם היהודי כזכור , הצביע הרב קוק על סמך מקורות שונים ביהדות - בייחוד ריה"ל , ספר הזוהר , הספרות הקבלית חסידית , המהר"ל והרמח"ל - על ייחודם המהותי של העם היהודי , ארץ ישראל ותורת ישראל ביחס לאומות אחרות , ארצותיהן , אמונותיהן ודתיהן . ייחוד זה איננו היסטורי ! הוא אונטולוגי , על היסטורי , ומעוגן בתהליך התגלותו של אור הקודש בבריאה ובהיסטוריה האנושית מתוך התרכזותו באומה הישראלית , בתורת ישראל ובארץ ישראל . וכבר התייחסנו לתפיסת הרב קוק את בחירת ישראל ותעודתו ביחס לאנושות ולהוויה כולה . ובלשונו : כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם , אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד , ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו . ישראל בעמים , ארץ ישראל בארצות , תורת ישראל בתורות ואמונות כולם , הנם שלושה מרכזים , שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו , מעלים ומקדשים אותו .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד