2. בעיית היהדות בהגותו של הרב קוק

. 2 בעיית היהדות בהגותו של הרב קוק את משבר היהדות בזמנו , ובייחוד את מבוכתו של הדור הצעיר נוכח הפילוג הפנימי בעם ומול האתגר של העולם המודרני והישגיה הזוהרים של התרבות החילונית , מייחס הרב קוק בראש וראשונה לחוסר בהירות רעיונית בתוך המחשבה היהודית הדתית דווקא , ולחוסר יכולתה של מחשבה זאת להבין ולענות לשאלות , לצרכים ולבעיות החדשים של הדור באשר מהותה של היהדות . מכאן , אם חפצים אנו בתחיית היהדות , שהוא הבינה , כאמור , כישות אינטגראלית שלאומיות ודת הינן שתי ביטוייה ההכרחיים , עלינו לברר את מהותה בשפה מובנת לדור הנבוך , שפת התבונה , השירה והחופש של האדם . הווה אומר , על המחשבה הדתית מוטלת עכשיו האחריות העצומה להסביר את ייחודה של הנפש היהודית , את מהותה של התרבות הישראלית ואת האידיאלים הייחודיים של המוסר היהודי . יש להסביר גם מה אירע לייחוד היהודי בזמן הגלות ופגמיה , ומה ניתן לעשות כעת לתחייתה ולגאולתה של היהדות . כפי שמשתמע מדיונינו בפרקים הקודמים , ניסה הרב קוק להתמודד עם כל השאלות האלה . ננסה לסכם את עיוניו ונסיים בתפיסתו את החינוך היהודי ובעיית יישומה של גישתו הלכה למעשה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד