ב. התרבות היהודית

ב . התרבות היהודית מהי היהדותל האם קיימת עצמיות יהודית שניתן לאפיינה ולהנחילה מדור לדור באמצעות החינוך ? מהו הקשר בין עצמיות מעין זו לביטויים ההיםטו ריים של חיי העם בגלותן האם אין ביטוים אלה , בתחום הדת והמוסר , אלא גילוי ישן ומיושן של עצמיות זו , גילוי שאבד עליו הכלח ואין לו - ואסור שיהיה לו - שום קשר עם החיים היהודיים המתחדשים עכשיו בארץ ישראלי האם מספיקה חזרתו של העם היהודי לחיי עבודה באדמתו המקורית ולשפה העברית כדי להבטיח התחדשות חייו ויצירת תרבות שוות ערך לתרבויות של עמים אחרים , כפי שטען י . ח . ברנרי או האם תחיית היהדות חייבת להיות קודם כל "תחיית הרוח" של היהדות בלי שיושם דגש מיוחד על חידוש החיים הפרודוקטיביים של העם , ל"עבודה העברית" ו"כיבושה , " כפי שטען אחד העם ? בנושא היהדות ומהותה התנהלה "מלחמת דעות '' בין מיטב ההוגים והסופרים היהודים בשלהי המאה ה 19 ותחילת המאה ה , 20 הן בחו"ל והן בקרב הסופרים שעלו ארצה . מקום מרכזי ב"מלחמה" זו היה לגישתו המקורית הנ"ל של י . ח . ברנר . גישה זו התבטאה הן ביצירתו הספרותית של ברנר והן במאמריו הפולמוסיים . ביניהם יש מקום מיוחד לרשימה "בחיים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד