ד. קיום מצוות ותשובה לאומית של ישראל כדרך לגאולה

ד . קיום מצוות ותשובה לאומית של ישראל כדרך לגאולה כפי שדרש הרב קוק מהיחיד שיממש עצמיותו , כן דרש מהאומה למימוש עצמיותה . פירוש הדבר , במקרה של עם ישראל , מימוש קדושתו ע"י אורח חיים של קיום מצוות התורה . ולדבריו : אין בתכונה של קבוץ צבורי בשום אופן אפשרות ונטיה של החלשת האהבה העצמית , ואיננה בה כי אם הירוס מוסרי , אם יזדמן , ורקבון פנימי , האוכל כל . על כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי , כי אם עם קדוש , עם שכל מה שיגביר את עצמו , כל מה שירומם את ערכו בפנים ובחוץ , כן ירומם ויגביר את האור והטוב בעולם . מתוך התעלותם המוסרית של יחידיו מתעלה גם הכלל להיות קדוש , כפי שירידתו המוסרית של העם כרוכה בירידה כזאת של פרטיו . עם ישראל מאופיין , כזכור , בכך שהקדושה מונחת בעצמיותו , ועבודת הקודש זו , של היחיד ושל הכלל כאחד , בנויה על יסוד זה , שהאדם ישווה את דרכו לדרכי ה . ' זהו טעמו של קיום מצוות התורה שבה התגלתה לעם ישראל האמת הנצחית של אחדות ההוויה והזיקה שבין אדם ואלוהים . ומכאן , המשמעות הקוסמית האוניברסלית של קיום המצוות אצל עם ישראל לקראת גאולת האנושות והעולם כולו . החיים המגשימים את א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד