ג. תעודת ישראל: לאומיות ואוניברסליזם

ג . תעודת ישראל : לאומיות ואוניברסליזם תעודתו המשיחית של עם ישראל ביחס לעמים אחרים וליקום כולו מהווה אחד הנושאים המרכזיים בתפיסת ההיסטוריה של הרב קוק . על יסוד מקורות היהדות , ובייחוד על בסיס הגותם של ר' יהודה הלוי , המהר"ל מפראג ותפיסתו הדיאלקטית של ר' נחמן קרוכמאל , גיבש הרב קוק השקפתו על השליחות המחנכת והמשחררת של עם ישראל לאנושות ולעולם כולו . אולם , ההשפעה המכרעת על גיבוש תפיסת הראי"ה היתה , ללא םפק , זו של משה הס בספרו "רומי וירושלים . " אליעזר גולדמן מציין שהנושא של גאולת האנושות קשור בתפיסת התעודה המוסרית רווונית של עם ישראל , כפי שקיבל אותה מספרו של הס , כבר במאמריו של הרב קוק משנות תרםי'א תרס"ד , כלומר : "תעודת ישראל ולאומיותו , " "עצות מרחוק" ו"אפיקים בנגב . " ודווקא בזכות תעודה זו יכול היה הראי"ה לשלול את הלגיטימיות של הלאומיות היהודית החילונית הבלעדית - ללא זיקה למקורה האלוהי . אולם , אין זאת אומרת שלילת הלאומיות . " אין הרב קוק רואה סתירה בין האידיאולוגיה הלאומית ובין רעיון התעודה . העם קיים בהווה מכוח תעודתו בעתיד . אך תעודת עתיד זו , אף על פי שמשמעותה היא כלל אנושית , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד