א. האידיאה האלוהית והאידיאה הלאומית בישראל ובאומות העולם

א . האידיאה האלוהית והאידיאה הלאומית בישראל ובאומות העולם מתוך ניסוח המזכיר מאוד את השקפתו ההיסטורית של היגל - כפי שהשתק פה בהגות היהודית של המאה ה , 19 בייחוד אצל ר' נחמן קרוכמאל ואצל צבי גרץ - התייחס הראי"ה בחיבורו "למהלך האידיאות בישראל" לעצם האלוהות שהיא , כזכור , מקור הכל , שכל עליון ורצון עליון , מבחינת " האידיאה האלוהית" המתגלה בטבע וביצירת האומות השונות בשאיפה לשלימות וברצון להגיע לתודעתה העצמית המוחלטת . האידיאה האלוהית והאידיאה הלאומית שבה היא מתגלמת במסגרת כל אומה , מהווה יסוד ועיקר לחיי היחיד והחברה האנושית . וזאת משום שהראשונה מבססת את הרוח האנושי ודרך החשיבה של כל אדם , ואילו השנייה מהווה יסוד להתארגנות של החיים החברתיים הספציפיים של כל קבוצה . האידיאה הלאומית מעוגנת לפי תפיסה זאת באידיאה האלוהית המהווה גם מקור יחיד של ההוויה וגם תכליתה . אולם , בהתפתחות ההיסטורית של העמים קורה לפעמים , שלאחר התגבשות האומה כישות עצמאית בעלת תרבות , אורח חיים ואמונה מסוימים , היא מתרחקת מהרעיון האלוהי שהיווה את גרעין מקורה ומתנכרת לו . מצב זה מאפיין בייחוד תקופות של הצלחה חומרית גדולה בה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד