ג. פרשת־דרכים בהיסטוריה האוניברסלית והיהודית ש.ל היום: "עם־אדם"

ג . פרשת דרכיבו בהיסטוריה האוניברסלית והיהודית ש . ל היום : " עם אדם" גורדון מצייר את מצבו של עם ישראל בזמנו בצבעים קודרים מאוד : עם מחוסר מולדת , מנוכר לטבע ארצו , מפוזר ומפורד בין כל העמים , מתבטל מבחינה רוחנית בפני התרבות האירופית ומשועבד לאידיאולוגיות זרות לרוחו . עם מתבולל ו"מהופנט , " מנוכר לעצמו , דועך וגווע במצב של גלות חומרית ורוחנית גם יחד : ובלשונו : אנחנו לעצמנו כאילו איננו , ממילא איננו כלום גם בעיני יתר העמים , איננו תופסים מקום בקרבם בתור עם , בתור גוף לאומי מיוחד , בתור חוליה או בתור אבר בקרב האנושות . לא באשמתנו באנו לידי כך , אבל כך היא העובדה , כך היא הגלות . במצב זה של פרשת דרכים נשקפת סכנת מוות לקיומו של העם , אולם דווקא מתוך מצב חמור זה תוכל לצמוח , לדעת גורדון , גם הזדמנות נדירה שתאפשר את התרחשות "הנס : " יציאה מן הגלות לגאולה . במצב זה עומדות לפני היהודי שתי אפשרויות : לשחות עם הזרם ולוותר על קיומו הלאומי הנפרד ( על אף שלדעת גורדון אין היהודי יכול להתכחש לחלוטין לעצמותו המקורית ) או "לבקש את עצמו בעצמו , " דהיינו : לחזור לארצו ולהחיות את עצמיותו האינטגראלית : לא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד