ב. המשבר הנוכחי: התרבות המנוכרת

ב . המשבר הנוכחי : התרבות המנוכרת האדם המודרני מנוכר , אם כן , לטבע , לחיים , לעמו ולקוםמוס כולו . אדם זה , לגבי גורדון , "מהופנט" היות ואינו חי מתוך עצמו ואינו מממש את עצמיותו האמיתית , כתוצאה ממצב זה גם התרבות הנוצרת על ידו הינה מנוכרת וחסרת שורשים , היא תרבות "בצלם ההכרה . " משכלתנות יתירה זו של האדם שהביאה לשליטתו בטבע ובזולת נובע , לדעת גורדון , הצמצום שחל בכל מימדי החיים האנושיים : החלפת האומה ע"י החברה המיכנית וירידת הרגש הדתי , דברים שהביאו לכפירה ולניהיליזם . כלומר , הניכור נובע בעיקר משאיפת האדם להיות "סובירן" ( ריבוני ) מכוח שכלו בתוך המציאות הטבעית , החברתית וההיסטורית . תהליך התנכרות האדם לטבע החל בראשית ימי התרבות , בילדותה של האנושות , אולם הגיע לשיאו "עם מעברו של האדם מחיי יער ושדה לחיי עיר וכרך . " יחסו של גורדון לחיי העיר ולתרבות ה"עירונית" שבה נקבע היחס לטבע האינסופי רק על פי מידת ניצולו לרווחתו של האדם , להנאתו האסתטית וע"פ ההכרח להישמר מפגעיו , הוא שלילי לחלוטין " . חיי העיר וחיי החברה המיכנית מהווים את המסגרת המרוקנת את חיי האדם המודרני מערכם האנושי קוסמי . כתוצאה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד