3. השוואה

. 3 השוואה ההשוואה בין השקפותיהם של א . ד . גורדון והראי"ה קוק על מעמדו של האדם בהוויה מעלה הקבלות רבות אך בצדן גם הבדלים משמעותיים . שני ההוגים דנים במעמדו של האדם במציאות , הן במישור הטבע והחיים , שבתוכם הינו האדם ה"אח הנעלה , " והן במישור התארגנות החיים האנושיים בתוך מסגרת קבוצתית שאצל שניהם הינה האומה הנתפסת על ידם כחוליה מתווכת הכרחית בין יחיד ואנושות מחד ובין יחיד וטבע ( אלוהות ) מאידך . אצל שני ההוגים מרכז האדם בהווייתו את ההוויה כולה כ"עולם קטן" המשקף וממזג בתוכו את הבריאה כולה . אצל שניהם מהווה האדם נקודת שבר ופרשת דרכים בתהליך של התהוות העולם והתפתחות הטבע והחיים . הן אצל גורדון והן אצל הרב קוק מאופיינת מעלת האדם על ידי התפתחות ההכרה השכלית שהיא יסוד להתחברות הקבוצה הלאומית וליצירת התרבות שביטויה המרכזי הם חיי האמונה והדת המבטאים את עצמיותה הסגולית של כל אומה . על יסוד השקפת העולם והחיים האחדותית אורגאנית התפתחותית שלהם רואים שני ההוגים את היווצרות חיי האדם כשלב המהווה בו בזמן המשך רצוף וגם דרגה חדשה בתהליך ההתהוות של העולם והחיים . מעבר להבדלי הערכה של תיאור תהליכי התהוות ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד