ב. אחדות העולם והתולדה: יחיד ואומה

ב . אחדות העולם והתולדה : יחיד ואומה לדעת הרב קוק , כשאנו מסתכלים נכונה בהוויה בכלל ובהוויה האנושית , המפוצלת לעמים ותרבויות שונים בפרט , אנו חשים בו בזמן גם בשפלותנו וגם בגדולתנו כבני אדם , היות ובדרך זאת אנו מסוגלים להבין את מקומה המיוחד של התולדה האנושית בתהליך התהוות העולם וחזרתו למקורו . אנו רואים את האחדות בין עולם ותולדה אנושית ומבחינים במעמדו המרומם של האדם ביחס לבריאה ובאפשרותו לאחות את הקרע שנוצר בינו לבין העולם בעקבות החטא . בידי המין האנושי , לדעת הרב קוק , היכולת להעלות את עצמו ואת העולם למצב של אחדות ושלמות עליונה . יצירת האדם אם כך הינה תכלית ההוויה כולה . אולם , אין תהליך התהוותה נעצר בשלב זה , ובדומה למצב בהוויה כולה , מאופיינת גם ההוויה האנושית במבנה אוראגני שלה , כלומר , בקיום זיקה בין הכלל והפרטים שבה ; היחיד משתייך לכלל המשפחה , המשפחה לאומה והאומה לכלל האנושות . גם אצל הרב קוק , כמו אצל גורדון , מובנת , איפוא , האנושות בהתחברות אורגאנית של אומות . וגם כאן , אין מבחינים בשום פרט מצד פרטיותו , אלא תמיד מתוך יחסיו לכלל , או ביתר דיוק , למימדי הכללות השונים שהוא משתיי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד