2. מעמדו של האדם בתוך ההוויה העולמית וביחס לאלוהות: תורתו של הרב קוק