ג. מהי הלאומיות? הגורם הקוסמי והגורם ההיסטורי באומה

ג . מהי הלאומיות ? הגורם הקוסמי והגורם ההיסטורי באומה האומה מהווה , איפוא , עובדה טבעית שעל קיומה מעיד , בראש ובראשונה , הרגש הלאומי הפועם בלבו של כל יחיד המשתייך לעם חי . כפי שקורה בכל מה שחי בטבע , ויש בו צד גלוי וצד נעלם , חומר ורוח , וכפי שקורה באני הפרטי אצל האדם , קיימים גם בחיי האומה שני גורמים , לדעתו של גורדון : הגורם הקוסמי והגורם ההיסטורי . הגורם הקוסמי מושג על ידי החוויה ; והגורם ההיסטורי על ידי ההכרה . שניהם מהווים שני צדדים של הישות הלאומית : הצד הסובייקטיבי והצד האובייקטיבי . הגורם הקוסמי הינו היחס הנפשי המקשר בין יחידי האומה לטבע הארץ שבה נוצרה האומה בהתהוותה הראשונה . לכל אומה יש איפוא יחס מיוחד לחיים ולעולם , יחס שמכוחו משתקף בנפשו של היחיד הטבע שבו נוצרה האומה , יחס המקשר את היחיד לטבע הזה בפנימיותו . יחס מיוחד זה - שהוא גם דרך מיוחדת של השגת המציאות והערכתה - מהווה את יישותה המקורית של האומה , את "רוח האומה , " מבחינת אישיותה החיה והיוצרת של האומה בתוך החיים והקוסמוס , כ"מיצוע בין נשמת היחיד ובין נשמת העולם , " וכרוח המאחדת גם מבפנים את היחידים השונים של האומה . הגו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד