א. האומה כעובדה טבעית

א . האומה כעובדה טבעית היחס שבין אדם לחברו יוצר , לדעת גורדון , מציאות חדשה בתוך הטבע . החיים הקיבוציים של האדם הם המשך רצוף בהתפתחות האורגאנית של הטבע . חיים אלה מהווים בסיס ותנאי הכרחי להתגבשות ההכרה השכלית של האדם , דהיינו , הם בסיס ותנאי הכרחי להתהווות האדם כשלעצמו , כבעל הכרה , ומכאן ליצירת החיים התרבותיים היםטוריים המייחדים את האדם בקרב הטבע החי . החיים הקיבוציים האנושיים הינם חיים משותפים של יחידים שונים בתוך מסגרת קבוצתית ההולכת ומתרחבת מהתא המשפחתי עד השבט , העדה והאומה , ומהווה תא בתוך האנושות שהיא משפחת עמים . האומה , כיחידה טבעית אוראגנית , מורכבת מצירופן של משפחות שונות , ומהווה נקודה מרכזית בחיים הקיבוציים של המין האנושי . קיום האומה הינו עובדה בתהליך ההתפתחות של הקוסמוס והחיים . המבנה האוראגני של האומה - כיחס בין פרטים וכלל - משקף דרך התארגנות אוראגנית המאפיינת את הטבע החי בכל ממדיו , כאמור בפרק הקודם . וכך הוא כותב : כך הוא סדרו של עולמנו . הכל נפרד לאטומים , הכל מתחבר , מצטרף ומתאחד למולקולים , לתאים , לאברים וכן הלאה , עד לשלמות עליונה , איךסופית . האדס , היחיד , כמו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד