3. השוואה

. 3 השוואה ההשוואה בין תפיסות ההוויה של א . ד . גורדון והראי"ה קוק בהקשר זה מעלה ביניהם גם הקבלות מעניינות , וגם הבדלים משמעותיים ביותר . . 1 על יסוד תפיסתם שאי אפשר להכיר את ההוויה כשלעצמה , ולאדם ניתן רק להכיר את העולם ואת החיים כפי שהם מושגים לו באמצעות האינטואיציה והשכל יחדיו , מנסים שני ההוגים לייסד השקפת עולם וחיים רחבה ונכונה יותר , לדעתם , מזו המושתתת רק על הפעלת השכל הרגיל והחושים החיצוניים . כאמור , שניהם ניסו להגיע לראיה כוללנית בדבר ההוויה העולמית על בסיס הנחת האחדות של ההוויה כולה , והאיחוד שבין נפש האדם וההוויה . הנחות אלו נבעו אצל שניהם , לדעתי , ממקורות יניקה מקבילים הן בספרות הקבלית חסידית - במיוחד המגיד ממזריטץ ור' ש . ז . מלאדי - וההגות הניאו אפלטונית היהודית כגון אבן גבירול ויהודה אברבנאל , והן בהגות הכללית , בייחוד שפינוזה , מ . הס וייתכן מאוד , שבהקשר הזה , גם ניטשה . ועלי להצביע כאן שוב על ספרו של פ . מעיזעס הנ"ל כעל מקור השפעה משוער חשוב ביותר , לדעתי , על שני ההוגים . במיוחד בולטת כאן ההקבלה בתכנים , בניסוח ובאיפיון ההוויה כחיים בין ההוגים הללו לבין תפיסתו של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד