ב. הוויה ואלוהות

ב . הוויה ואלוהות השקפת העולם והחיים של הרב קוק מושתתת איפוא על האמונה . מלכתחילה וביודעין היא מתכוונת לתת מענה למועקה המטפיסית והדתית של האדם , מלכתחילה וביודעין מדובר בה על השקפת העולם והחיים של היהדות . הרב קוק היה משוכנע לחלוטין שביהדות קיים מענה לכל השאלות המטרידות את האדם המאמין , ובמיוחד את האדם ה"נבוך" שאליו התכוון בבואו לפתח ולהרחיב את הצד העיוני שבחכמת האמונה שלו . השאלה לגבי השקפת עולמו של הראי"ה איננה - כמו במקרה של גורדון , שתפיסת ההוויה שלו מוצגת כחיפוש פילוסופי כלל אנושי - אם השקפה זאת עונה על המועקה הדתית של האדם , אלא לגבי הזיקה המוצהרת שבין הגותו העיונית הכללית לבין אמונתו הדתית של הרב קוק . במיוחד , נדרש בירור היחס שבין ההוויה העולמית , שבה דנה השקפת עולמו בתור התגלות אלוהית לבין מקורה בקודש , שהוא היסוד האלוהי של המסורת היהודית . האם באמת ובתמים מתאימה השקפת עולמו של הרב קוק לתפיסה המונותיאיסטית שבדת ישראל , או שמא ניתן להבין הגות זו בבחינת חידוש תיאולוגי ? הרב קוק התייחס מפורשות לבעיה זאת וניתן , לדעתי , לעמוד על הייחוד שבתשובתו מתוך בירור דיוניו בשתי הגישות העיקרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד