2. השקפת העולם והחיים נחכמת הקודש

. 2 השקפת העולם והחיים נחכמת הקודש גם תפיסת ההוויה אצל הרב קוק כרוכה בתורת ההשגה וההכרה שלו . מאחר שאין לאדם , לדעתו , אפשרות להכיר את ההוויה כפי שהיא , עליו להכירה מתוך נפשו וכפי שהיא מתגלית לו בעולם ובחיים . כאמור , גם חכמת הקודש וגם חכמת החול שואפות לידיעת ההוויה העולמית . אולם , רק חכמת הקודש מסוגלת לגבש השקפה כוללת של העולם והחיים המבוססת על ההפעלה המשולבת של ההכרה השכלית המוגבלת והאינטואיציה הפנימית המאפיינת את החוויה הדתית של האדם . חכמת הקודש מושתתת על אמונת ישראל ועל תורת ישראל בכל ענפיה ופועלת באופן שיטתי במסגרת של ההגות היהודית לדורותיה תוך צירוף של ציורים דמיוניים - הקשורים לתורת הסוד כביטוייה השונים - והשערות שכליות המאפשרות גיבוש אידיאות והשקפות כוללניות . בהגותו של הרב קוק מצטרפות הקבלה וההגות הפילוסופית כיסוד להשקפת עולם וחיים השואפת להתגבר על מוגבלות ההשקפה המדעית פילוסופית הרגילה , ומטרתה היא : ביסוסו של מוסר , מוסר הקודש , שיהווה תשובה למשבר שבו שרוים כיום עם ישראל והאנושות כולה . כפי שראינו , מוסרת לנו חכמת החול עולם מפורד , חיצוני , מיכאני המונע ע"י סיבות . חכמת הק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד