ד. מקורות יניקה

ד . מקורות יניקה לנוכח גישה מטפיסית דתית מורכבת ועשירה זו נשאלת שוב שאלת מקורות היניקה או ההשפעה שלה . ניתן להצביע על נקודות מגע בין תפיסת ההוויה של גורדון לבין גישות שונות , הן בהגות המודרנית הכללית , והן בהגות היהודית . באשר להגות המערבית הלך גורדון גם בנדון זה בעקבות קאנט , שופנהאואר וניטשה . בעקבות קאנט קבע את אי אפשרות קיומה של מטפיסיקה רציונאלית , אולם התגבר על מסקנתו השלילית של קאנט על ידי אימוץ תפיסת שופנהאואר על דבר קיומה של אינטואיציה חיונית המשיגה את החיים כרצון . אבל , גורדון סירב , כאמור , לקבל את הערכתו הפסימית של שופנהאואר בדבר קיומו של כוח חיים עיוור נעלם , ודומה שהוא נעזר לשם כך בהערכתו של ניטשה את החיוב שבחיים . אולם , כפי שראינו בפרק הקודם , על אף הערצתו הגדולה של גורדון את ניטשה , אי אפשר לראות בו ממשיך דרכו בכיוון של "מטפיסיקה של החיים" - בדומה לחיפושים של לסינג , דילתיי , קלאגס וזימל , למשל . גורדון הפך , לדעתי , גם את קערתו של ניטשה על פיה בהדגישו , כאמור , לעומת התפיסה האיראציונאליסטית בעיקרה של הגות זאת , שהחיים הם ביסודם "שכל נעלם . " מצד שני , ודווקא באשר להנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד