ב. המועקה המטפיסית והדתית של האדם: "סוד ההוויה"

ב . המועקה המטפיסית והדתית של האדם : "סוד ההוויה" גם לאחר הרחבת התפיסה הרציונאליסטית הרגילה של המציאות מתוך " חשבון עולם וחיים" המושתת על החוויה וההכרה יחד , נותרת עדיין השאלה בדבר המשמעות , הערך והתכלית , אם אמנם יש כאלה , של תהליך ההתפתחות של הטבע והחיים בכלל , ושל חיי האדם בתוכם . יתירה מזו : מתעוררת השאלה העיקרית למעשה : מדוע יש , בכלל , חיים בעולם : ומדוע יש בכלל משהו ? לדעתו של גורדון , אפילו להכרה המושתתת על החוויה אין תשובה חד משמעית לשאלות ממין זה . אולם , לדידו , האדם חייב להמשיך להתמודד עם הבעיה שמבחינה דתית היא קשורה , כאמור , לשאלת קיומו של אלוהים . חידות העולם האלה , "שחיי העולם חדו לאדם למען להיות לו מקום להיות אדם , חושב מחשבות עולם וחי חיי עולם / ' נותנות לנו , לפי גורדון , יותר ממה שנותנת ההכרה , "כי הן נותנות לנו את החיים , כלומר , הן מעוררות בנפשנו אותן הבעיות , שהן עצם אור החיים . " גורדון מדגיש , בהקשר זה , את המועקה של האני האחוז השתאות נוכח סוד ההוויה , סוד החיים בכלל והרז של חיי עצמו כפרט . לפי גורדון , מתנסה הפרט ב"מסתורין" שבהוויה טרם שמתגבשת אצלו השאלה הפיל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד