א. "חשבון העולם והחיים"

א . "חשבון העולם והחיים" השקפת העולם והחיים של גורדון , "חשבון העולם והחיים" בלשונו , איננה בנויה באופן שיטתי במשנתו , בבחינת משנה פילוסופית גמורה . אולם , יסודותיה העיקריים ניתנים לשחזור . השקפתו של גורדון מושתתת על ודאות החיים כעובדה קיומית המועברת אלינו - בראש ובראשונה - באמצעות "החוויה , " כלומר , ע"י האינטואיציה של ההוויה כחיים . אין אנו יכולים - לדעתו - להשיג הוויה - בכל מדרגה שהיא - אלא באמצעות חיינו , ר"ל נפשנו החיה . ... " אין דבר בהכרה ובהרגשה , שלא היה קודם בחיים הבלתי מוכרים והבלתי מורגשים , " דהיינו ב"חוויה . " והרי , יסודות "חשבון העולם והחיים" של גורדון מתייחסים לתכונות העיקריות של החיים . תכונות אלה הן : . 1 החיים הם אחדות של חומר ורוח - בכל דרגה של הוויה ניתן להבחין בין הפן החיצוני אובייקטיבי של צורות המתגבשות בחומר לבין הפן הפנימיסובייקטיבי של העצמיות הרוחנית . עצמיות זו , כזכור , מושגת רק על ידי החוויה . הדבר היותר ידוע לנו , היותר מושג לנו מתוך עצמנו במובן זה הם החיים . אין לך כריה מיקרוסקופית , אין לך תא של יצור חי , שאין בו חומר ורוח כאחת , הנולדים בבת אחת , המתפת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד