3. השוואה

. 3 השוואה ההשוואה בין תורת ההשגה וההכרה במשנותיהם של א . ד . גורדון והראי"ה קוק מעלה שוב , כמו בנושא ה"אני / ' הקבלה מעניינת מבחינות אחדות , כמו גם שוני משמעותי מאוד בין תפיסותיהם . על יסוד מקורות ביהדות הקלאסית ובספרות הקבלית חסידית - והשפעה משוערת של תורות פילוסופיות כלליות , של קאנט , שופנאהאור וניטשה , משותפת לשניהם תפיסת המוגבלות של ההכרה השכלית הרגילה . הכרה זאת אין בה , לדידם , כדי להשיג את ההוויה כפי שהיא , באחדותה ובכללותה . אלא למסור לנו רק את העולם החיצוני , המיכאני , המפורד והמפורט של פרטים וכיולם - עולם התופעות בלשונו של קאנט . הוא הדין גם לגבי תפיסתם המשותפת שהשגת ההוויה איננה מצטמצמת לתחום המוגבל של ההכרה השכלית הרגילה וקיימת דרך השגה אחרת המאפשרת לאדם לתפוס את ההוויה במהותה . בהשגה זו משתקפת ההוויה בסובייקטיביות של הנפש האנושית שעמה היא קשורה על ידי עצמות משותפת , ועל כן מאפשרת לאדם להגיע להשגה בלתי אמצעית של מהות העולם והחיים . לגבי דידו של א . ד . גורדון היתה זאת השגת החוויה , הווה אומר , השגת החיים מבפנים , הקיימת בכל שלבי התפתחות הטבע החי ועל כן גם באדם . השגה זו ק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד