ב. חכמת החול וחכמת הקודש

ב . חכמת החול וחכמת הקודש הבחנתו של הרב קוק בין חכמת החול וחכמת הקודש מושתתת על תפיסת ההשגה שלו . חכמת החול משיגה את העולם , את החיים ואת האדם על ידי ההכרה השכלית הרגילה . חכמת הקודש , לעומתה , משיגה את המציאות ואת ההוויה בכלל על ידי ההסתכללות הפנימית . נתוני חכמת החול באים מחוץ לנפש המתבוננת בעוד שנתוני חכמת הקודש באים מפנימיותו של האדם . חכמת החול משיגה את העולם כעולם מפורד ומפורט לחלקים ופרטים שונים , שהיא מסוגלת לנתחם ולציירם בדייקנות רבה . חכמת הקודש משיגה את ההוויה באחדותה כ"קודש '' מעבר לראיית הפרטים והבחינות השונים הנתפסים על ידי התחושה והשכל הרגיל . חכמת החול הינה חכמה אנושית המסוגלת לצייר ולהציג מה שנמצא במציאות . זהו התחום של הנגלה , שפועלים בו המדעים והפילוסופיה , אולם הם יכולים להכיר רק חלק קטן ומוגבל מאוד מהמציאות הנגלית , "הגיון אריסטוקרטי , מיוחד ליחידים שבבני אדם . " חכמת הקודש היא ה"חכמה האלוהית , " ה"מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי , בגשמיותו וברוחניותו , בגדולתו ובקטנותו / ' היא "ההכרה הפנימית , " חכמת הנסתר וחכמת הסוד . הבחנתו של הרב קוק בין שתי צורות חכמה אלו מבוססת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד