2. הכרה שכלית והסתכלות פנימית בתורתו של הרב קוק

. 2 הכוה שכלית והסתכלות פנימית בתורתו של הרב קוק " דע את עצמך , ואת עולמך , " אומר לנו הרב קוק , והריהו ממשיך וקורא : "דע את הגיוני הלב שלך , ושל כל הוגה וחושב , מצא את מקור החיים שבקרבו , ושממעל לך , שמסביבך , את פארי הדרות החיים , שאתה שרוי בתוכם . " שאלת האדם על עצמו , המביאה לחקר הנפש , כוחותיה ויחסיה למציאות , איננה אלא נקודת המוצא של ההתבוננות . לפי הרב קוק חייב האדם השרוי בתוך ההוויה העולמית להכיר אותה : "דע את המציאות שאתה חי בה , " זוהי קריאתו . והשאלה היא : כיצד ניתן לדעת ולהכיר מציאות זאת ? וכיצד ניתן בכלל להשיג את ההוויה במימדיה השונים ? תורת ההשגה וההכרה של הראי'יה כרוכה וארוגה בתורת הנפש שלו , שכן השגת ההוויה הינה תוצאה ישירה מתפקודם השונה והמשתנה של הכוחות שבאמצעותם מתייחם האדם לעולם . לדעת הרב קוק ממוקדת ההכרה השכלית הרגילה בשיאו של תהליך התפתחות כוחות הנפש המצומצמים של האדם . היא מאפשרת לו להכיר את העולם כצירוף של פרטים קשורים ביניהם על ידי יחסים שהשכל יכול לתפוס ולברר בדייקנות ההולכת ועולה ( וראה על כך ביתר הרחבה בפרק הקודם . ( ההכרה השכלית הרגילה הינה השגה חיצונית וח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד