ד. מקור המושגים והמונחים

ד . מקור המושגים והמונחים לאור העושר הרעיוני שבתורת ההשגה וההכרה של גורדון מתעוררת מעצמה השאלה : האם ניתן לאתר את מקורם המדויק של המושגים והמונחים מהם נבנתה גישה מקורית זאת . גם בהקשר זה , עלינו להתייחס לשני העולמות התרבותיים מהם ינקה מחשבתו של גורדון ; ההגות המערבית המודרנית , בייחוד אלה אליהם התייחס במישרין כגון שפינתה , קאנט , שופנהאואר וניטשה ; וההגות היהודית לדורותיה , בייחוד הזרם הקבלי חסידי שלה . עמדנו כבר בפרק הקודם על הזיקה בין תורתו של גורדון לפילוסופיה של קאנט ושל שופנהאואר . זיקה זאת בולטת , במיוחד , בשרטוט תורת ההשגה וההכרה שלו בפרק זה ; השפעתו של קאנט בתיאור פונקציית ההכרה האנושית , הישגיה וגבולותיה , והשפעתו של שופנהאואר בפתיחת המחשבה לאפשרות קיומה של דרך השגה אינטואיטיבית המאפשרת השגה בלתי אמצעית של המציאות . עלינו להצביע שוב על קירבה מסויימת , לא זהות , עם הזרם שבמהלך המאה ה 19 התמקד בהגות המערבית סביב ראיית החיים כתחום מרכזי במציאות . צמד המושגים "רוח" ו"חיים" התגבש בזרם זה בתור כינויים לשתי רשויות שיש ביניהן ניגוד קיצוני , זאת על יסוד ראייתם את החיים כתחום האיראציו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד