3. השוואה

. 3 השוואה השוואת השקפותיהם של א . ד . גורדון והראי '' ה קוק בסוגיית האני מעלה לפנינו הקבלות משמעותיות והבדלים רבים . במה דברים אמורים ? אצל שניהם מהווה שאלת האדם על עצמו נקודת מוצא להתבוננות . שאלה זאת אינה מתמצה בד' אמותיה של בעיית האדם בהווייתו האינדיבידואלית גרידא , כפי שקורה בהגות האקסיסטנציאליסטית הרגילה , אלא היא נפרשת אצל שניהם , כל אחד לפי דרכו , לכל מימדי ההוויה הלאומית , הקוסמית ו / או האלוהית גם יחד . לגבי דידם דורשת שאלה זאת עיון והבהרה מיוחדת בתקופתם עקב מצוקתו הקיומית של האדם ( והיהודי ) שנעשה מודע לאיבוד עצמיותו האמיתית והחל לתהות מי הוא , מהו מעמדו במציאות , וכיצד ניתן לתקן את המעוות והפגום בחייו ? מצבו הממשי של האני החי בעולם ובהוויה כולה מהווה אצל שני הוגים אלה עובדה ודאית ראשונה המאפשרת להם לתאר את האדם כחלק , המשך והשתקפות ההוויה במימדיה השונים , כפי שהיא מושגת מתוך הנפש המבקשת קודם כל את עצמה . עובדה זו נתפסת אצל שניהם ע"י השגה בלתי אמצעית וכוללת המאפשרת לאדם להשיג את עצמו כאורגאניזם חי בתוך רצף הזרימה המתמדת של החיים וההוויה כולה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד