ג. כוחות הנפש, התפתחותם והיחסים ביניהם

ג . כוחות הנפש , התפתחותם והיחסים ביניהם הרב קוק עסק הרבה בנושא חלקי הנפש , כוחותיה , התפתחותם , דירוגם והיחסים בינם לבין עצמם . ועל אף שלא הקפיד בהגדרה חד משמעית של המונחים המתארים את הנפש ותפקידיה , ניתן לאתר בהגותו התייחסות די ברורה ועקבית לנושא זה , התייחסות שיש לה השלכות רלוונטיות לגבי תפיסת האדם בכלל , ולגבי החינוך והמוסר בפרט . תיאורו של הרב קוק את הכוחות הנפשיים והתפתחותם , החל מאלה הטבועים בגוף האדם ; האינסטינקטים והחושים החיצוניים , תואם לתפיסתו את המבנה ההיררכי של ההוויה כולה . בהתאם לכך מתייחס תיאורו בשלב שני לרגש וכל סעיפיו בספירת הרוח ( הכולל את יסוד החיים הרצוניים , הדמיוניים וההרגשיים ) ובשלב האחרון את השכל וכל מניעיו . והרי , הראי '' ה צייר את ההתעלות ההדרגתית של נפש האדם ממיקומה ביסוד הטבעי של החיים וכוחותיהם החומריים עד לגילויים של כוחות רוחניים ביצירת הציורים הדמיוניים וההשערות מהן מתחילה פעולתו של השכל האמור להגיע ליצירת המושגים המופשטים המייחדים את פעולתו הרוחנית של האדם . לדעתו יכול האדם להגיע למצב המיוחל בו מתגלית נשמתו בשלמותה כרצון יוצר ומיטיב רק על בסיס התפתח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד