ב. ה"אני" כאחדות אינטגראלית של גוף ורוח

ב . ה"אני" כאחדות אינטגראלית של גוף ורוח כשם שאנו משיגים את ההוויה כאחדותית , מלאה תמיד תנועה , גשמית ורוחנית , פועלת היא את ערכי חייה מלמעלה למטה בדרך ישרה , מהתוכנים הכלליים העליונים על הפרטים השפלים , ופועלת גם כן מלמטה למעלה , מהפרטים על הכללים , מהתחתונים על העליונים , כך אנו משיגים גם את האורגאניסמוס החי ואת האדם , "במעמדו הרוחני כשהוא לעצמו , וגם ביחס המשותף שבין הגוף והרוח . " האדם משקף את המבנה האחדותי , הדינאמי וההיררכי של ההוויה כולה במבנה האחדותי , הדינאמי וההיררכי אף הוא של היחס ההדדי שבין גופו ורוחו , כלומר , באחדותם האינטגראלית " . הגויה וכוחותיה הנם התמצית הארצית כולה , והרוח וכוחותיו הנם התמצית השמימית כולה . '' יתירה מזו , השגת אחדות ההוויה , אחדות העולם הכללי והאחדות האלוהית משקפת , למעשה , מתוך השלכה , את השגת האחדות בעולמו הפניני של האדם . ובלשונו של הרב קוק : מבשרו יחזה אדם אלוה . אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת , כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי , והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר . כשהוא מוצא שכוחותיו פרוד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד