ד. כוחות הנפש, התפתחותם והיחסים שביניהם

ד . כוחות הנפש , התפתחותם והיחסים שביניהם בלי לבנות תורת נפש שיטתית מנסה גורדון להבחין בין כוחותיה השונים של הנפש על פי תפקודם השונה . הוא מצביע על קיומם של "הרצון , השכל , התבונה , הרגש , הדמיון והשכל הנעלם ( ספירת הבלתי מוכר . " ( לגבי טיבה של ספירה אחרונה זו , שחשיבותה מכרעת במשנתו , מבחין גורדון בין קיומם של "אינסטינקטים , הרגשות פנימיות ואינטואיציה . " חשובה מאוד בהקשר הזה ההבחנה הבסיסית הנ"ל שבין ספירת ה"בלתי מוכר" וספירת ה"הכרה . " כלומר , ההבחנה בין כוחות ש"לפני ההכרה" וכוחות ההכרה ( ההרגשה וההכרה שהחושים החיצוניים משתמשים בהן ככלים . ( זוהי הבחנתו הבסיסית של גורדון בין ה"שכל הנעלם" וה"שכל הגלוי , " הבחנה בה השכל הגלוי נתפס ככוח מצומצם ומוגבל ביחס ל"שכל הנעלם , " להשגה הכוללת והעמוקה שב"כוח החיים" המהווה "שמן למאור '' ו"עצם עצמיותו של האדם . " גורדון מבחין ביחס שיש בין הכוחות השונים של הנפש בינם לבין עצמם ומצביע אף על דירוגם השונה של כוחות אלו מבחינת תפקודו הסביל או הפעיל של האדם בקשריו עם המציאות . כוונתי לדירוג שעל ידו מתקדמים ועולים משלב הקבלה הסבילה של התחושה , דרך יצירת ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד