פרק א': ה"אני" כנקודת־המוצא של ההתבוננות

פרק א : ' ה"אני" כנקודת המוצא של ההתבוננות רבי זוסיא ואחיו רבי אלימלך שוחחו ביניהם על מידת הענווה . אלימלך אמר : " צריך האדם להתבונן תחילה בגדולת הבורא , ואחר כך יגיע לידי הענווה האמיתית . " ואילו זוסיא אמר : "לא כי , אלא שצריך האדם להתחיל בענווה אמיתית ואחר כך תבוא עליו הכרת הבורא . " שאלו את רבם , המגיד ממזריטץ , עם מי הצדק . הרבי הכריע : "אלו ואלו דברי אלוהים חיים , אבל החסד הפנימי שורה על מי שמתחיל בנפשו ולא בבורא .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד