2. הראי"ה קוק:

. 2 הראי"ה קוק : הרב אברהם יצחק הכהן קוק נולד בט"ז באלול תרכ"ה ( 1865 ) בעיירה גריבה שבלטביה ( רוסיה . ( הוא עלה לארץ ישראל בתרס"ד . ( 1904 ) נפטר בירושלים בג' באלול תרצ"ה . ( 1935 ) א . לפני העלייה " : הרב קוק , שהיה קרוב מבחינת השתייכותו המשפחתית ליהדות המתנגדית ולחסידות ה"חבדית , " קיבל חינוך תורני מסורתי אורתודוקסי . בהיותו בן 18 הושפע עמוקות מתורת המוסר של ר'ישראל סלנטר , הקרובה לתפיסתו של קאנט בדבר האוטונומיה המוסרית של האדם . הוא למד בישיבת וולוז'ין בה הושפע מראש הישיבה ר' נפתלי צבי יהודה ברלין ( הנצי"ב ) בייחוד בהערכת הלאומיות הישראלית והקירבה לתנועת חיבת ציון . בגיל צעיר מאוד החל הרב קוק לכתוב חידושי תורה בהלכה ודברי הגות ושירה על מצבו של העם היהודי , על הפילוג האידיאולוגי בתוכו , על זרמי ההשכלה , על הנטייה להתבוללות , על חיבת ציון והחיפושים הראשוניים של עמדות חילוניות בכיוון אחד העם או בדרך הקיצונית יותר של ברדיצ'בסקי והזרמים הסוציאליסטיים , ועל זרמים דתיים שונים : חסידים ומתנגדים שגם הם לא השלימו ביניהם . התמודדותו של הרב קוק עם פילוג העם לזרמים שונים אלה מהבחינה המעשית והר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד