ב. א.ד. גורדון והרב קוק - מיקומם ההיסטורי והאידיאי