ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת אילון , ע . וצימרין , ח . , 1990 ילדות כואבת - מבט ו . וו על ילדיפ מוכים , ספרית פועלים , תל אביב . אנגלר , ג . , 1990 "הפיסיקה והיופי , " בתוך ; ינאי , צ . ( עורך , ( מחשבות בעל פה , על היופי במדע ובאמנות . אנטונובסקי , א . , 1971 "תרמית הסרטן בעיני הציבור הישראלי , " הרפואה , כרך 461 , 18 . 464 אקשטיין , ע . רישום לידות עם תסמונת דאון של התכנית הארצית למניעת מומים מולדים , משרד הבריאות . בכרך , צ . , 1979 אנטישמיות מודרנית , אוניברסיטה משוררת , משרד הבטחון . בלווה , א , , 1984 "התינוקת נפטרה , אמרו ליולדת . " הארץ , . 11 . 7 בר , ס . , 1982 "הקשר בין תפיסת גבולות הגוף והסתגלות כללית באוכלוםית סטודנטים , " עבודת גמר לתואר מוכמן , אוניברסיטת תל אביב . ברגר , פ . ל . , 1970 הזמנה לפגישה עפ הסוציולוגיה , עם עובד / ספרית אפקים , תל אביב . ברינקר , מ . , 1990 "תולדות היופי במערב , " בתוך : ינאי , צ . ( עורך , ( מחשבות בעל פה , על היופי במדע ובאמנות . גופמן , א . , 1983 סטיגמה , רשפים , דביר תל אביב . רה בובאר , ס . , 1983 מוות קל מאד , כתר , ירושלים . רניס , ש . , 1980...  אל הספר
ספרית פועלים