לוח 3 מספר ילדים חולים ובעלי מום שהתנהגות הוריהם נבדקה, בהתאם לסוג הפגיעה וזמן הבדיקה