נספח - מספר הנצפים לפי סוגי הפגיעות והמומים שבדקנו

נםםח מספר הנצפים לפי סוגי הפגיעות והמומים שבדקנו מבוא חקרתי 1 , 450 מקרים . קבוצה אחת של נצפים הייתה מורכבת מהוריהם של 1 , 288 ילדים שסבלו מאחר או יותר מהמומים המפורטים בלוח . 3 התנהגותם של 680 מהם נחקרה בלירה או מייד אחריה ו 608 מהם נבדקו חודשים או שנים אחרי הלידה . בנוסף למקרים אלה , נערכו תצפיות על 162 נשים הרות ויולדות , מהן 50 נשים הרות בסיכון גבוה , 100 יולדות ( שנצפו בחרר לידה ) שילדו ילד נורמלי ו 12 יולדות שילדו ילד מת .  אל הספר
ספרית פועלים