הערות

הערות . 1 גם סארטר מתייחס לכך בדונו בתכונות הדביקות של העצמים ( סארטר , 137 1972 . ( 146 . 2 על סוג הוכחה כזו , ראה סטינצ ' קומב , . 15 : 1968 . 3 מובן שיש לעתים אי הסכמה על הגדרת ההגינות והלגיטימיות , למשל בין ההורים לבין עובדי בית החולים , אך אני מדגישה את התחושה הסובייקטיבית של ההורים , לפיה האלימות שנקטו כלפי ילדיהם היא לגיטימית . . 4 בכך ממשיך ספר זה כיווני מחשבה אחרים , בעיקר אנתרופולוגיים . ראינו שבספרות האנתרופולוגית יש עדויות שבחברה פרימיטיבית נוקטים אלימות , כלפי ילדים הנחשבים מסיכה כלשהי פגועים בעיני הוריהם . אלימות זו זוכה לצידוק אידיאולוגי . מתברר שגם בחברה המודרנית קיימת תופעה רומה . הרג ילדים , הפלה מלאכותית , להבדיל - רצח עם , הם תופעות של פגיעה אלימה בילדים או במבוגרים , תופעות שזוכות לצידוק חברתי אידיאולוגי . . 5 בציבור הרחב , בספרות ובקרב חלק נכבד מאנשי המקצוע קיימת התכחשות לתופעה של דחייה ונטישה של ילדים פגועים . ואולם מעקב מתמיד אחר הדיווחים העיתונאיים על התופעה מגלה את מלוא היקפה . ראה למשל נמיר , : 1982 נמיר , ; 1984 רוזן , ; 1984 תומר , ; 1987 בלווה , ; 1984 ע...  אל הספר
ספרית פועלים