אם אהבת אבא ואמא לא בטוחה - מה כבר כן בטוח?

אם אהבת אבא ואמא לא בטוחה - מה בבר בן בטוח ? מכל הנאמר עד כה מתברר שהמפגש עם ילד פגוע כופה עלינו בדיקת מערכות בסיסיות מאוד של תחושות וערכים , וניפוץ מיתוסים והנחות בלתי בדוקות . להלן אפרט כמה מן ההנחות הבלתי בדוקות הללו ואציע דיון ציבורי בסוגיות שיועלו ובמסקנות המתבקשות מהן . ההנחה המרכזית שנבדקה במחקר היא זו של אהבה בלתי מותנית של ההורים לילדיהם . מחקרים רבים , אינם מתעניינים בתהליכי תיוג וסטיגמטיזציה בקרב בני משפחה , בשל דבקותם בהנחה הבלתי בדוקה בדבר קבלה בלתי מותנית של ילד על ידי הוריו . הצבתי סימן שאלה על הנחה זו , באמצעות מעקב אחר התנהגותם של הורים לילדים פגועים . התברר שההתקשרות לילד הביולוגי אינה ספונטנית , אוטומטית וטבעית , וכל ילד עבר תהליכי אימוץ או נטישה , המעוגנים בהופעתו החיצונית ובהתאמתה לדימוי ה ' אדם . ' מכאן התנגדות לגישתו של פרסונס ( 395 : 1967 ) הטוען , לפי הלסי ש . 'By definition , a mother loves her child ... her obligations to her child are diffuse , and afiectivity is expected " ( תרגום : "מעצם טבעה האם אוהבת את ילדה ... התחייבויותיה לילדה הן רב צדריות ואנו מצפים...  אל הספר
ספרית פועלים