דפוסי קבלה ודחייה וחשיפתם

דטוםי קבלה ודחייה וחשיפתם ההשוואה בין נתונים שנאספו בעזרת תצפיות לבין אלה שנאספו בעזרת ראיונות , מאפשרת להיווכח ער כמה מגוון ורגיש החומר שנאסף בעזרת התצפיות , בהשוואה לזה של הראיונות . לעתים רואיינו בביתם , אותם הורים שבהתנהגותם צפיתי בבית חולים . התברר שכאשר ההורים רואיינו בסביבתם המוכרת , והתבקשו לתאר מילולית את יחסם לבנם , היו דבריהם תואמים למיתוס הרווח בדבר קבלה ללא תנאי של הורימ את ילדיהם . אך תצפית בהתנהגותם הממשית ( נגיעה , חיבוק וכד , (' גילתה יחם שונה לגמרי . לדוגמה ; אם לילד חולה סרטן , ששערות ראשו נשרו כתוצאה מהטיפול , אמרה בעת ריאיון בביתה : "הילד הזה הוא הנשמה שלי " ! ואולם בביקורה בבית החולים , שמרה אותה אם על מרחק פיזי מהילד , נמנעה מלגעת במיטתו , ודרשה מילדיה האחרים לנקות את ידיהם כשנגעו , במקרה , בכיסא שליד המיטה . כשהאחות ביקשה ממנה לבצע פעילות שדרשה מגע עם הילד , היא הקיאה , בכתה ופלטה : "גועל נפש כזה " ! לאחר מכן ברחה לשירותים , התנקתה ולא חזרה יותר לראות את הילד , אלא למחרת . כך , שעה שמסגרת הריאיון החד פעמי בבית אפשרה להורים להבחיש תחושת דחייה או גועל מהבן , סייעה...  אל הספר
ספרית פועלים