הגוף כסמל

הגון * כפמל בכל שלבי המחקר מוצג הגוף כסמל . הדיכוטומיה 'אדם' 'לא אדם' עוברת על ציר הגוף . גם קבלתו או דחייתו של ילד מותנית בפרשנות של תרמית הגוף . פרשנות סמלית של הגוף היא המנגנון המנטלי המחולל את התהליך הדינמי של קבלה או דחייה . ספרנו עוסק בהשפעתו של העיוות שיש להורים לגבי דימוי הגוף של ילדיהם . השפעה זו מתפרשת על פני ארבעה תחומים לפחות , כשכל אחד מהם מייצג בעיה קיומית או אזור קוגניטיבי מסוים , שיש ביניהם קשר ותלות . כוונתי לקטגוריות תרבותיות ( שאפשר לפרשן על פי הסמלים שבהם משתמשים הנצפים ) כמו גוף ונפש , אדם חיה , חיים ומוות , ומוסר ואחריות . נוכחנו שהעקרונות המארגנים בעיות קיומיות אלה הם הידבקות , טריטוריה , גילוי וכיסוי , מערכות חברתיות ויחסי כוח . כאילו הם הדברים גם ביחס לפרשנות הניתנת למכשור ולתחושה של פריצת גבולות הגוף .  אל הספר
ספרית פועלים