המכנה המשותף האנושי עולה על השוני האנושי

המכנה המשותף האנושי עולה על השוני האנושי אחת המסקנות הברורות ממחקרי היא קיומם של דסוםי התנהגות וחשיבה דומים בקרב קבוצות שונות זו מזו בהשתייכותן הלאומית , האתנית , הכלכלית , ההשכלתית . בניגוד לתפיסות רווחות באנתרופולוגיה , המדברות על המשמעות הרבה המיוחסת לקשר אדם חיה כחברות הקרובות לטבע , מראה מחקרי כי גם חברה כשלנו , הרחוקה מהטבע , מייחסת חשיבות מכרעת לגבול שבין אדם לחיה . גם אצלנו יש כנכות משום איום , בשל פריצת הגבול הזה . אנו מעדיפים לדחות את ילדינו הסותרים את הגדרת ה'ארם' המקובלת ולא לשנותה . בדומה לחברה הפרימיטיבית , גם בחברתנו ילד פגוע המתקשר עם דימוי חיה או מפלצת , נדון לפגיעה חמורה מצד הוריו , המכנים אותו בכינויים לא אנושיים , כגון 'קרנף , ' 'מפלצת , ' 'נחש / גם חברה מודרנית שאינה קרובה לטבע עושה אפוא שימוש בדימויי חיות בהתייחסותה לחריג . שאלה זו נוגעת , לדעתי , לשאלה היסודית שהסוציולוגיה עוסקת בה ושאליה רצינו להתייחס במסגרת הספר הנוכחי : "מה פירוש להיות 'ארם , ' ומה פירוש להיות 'אדם במצב מסוים "' ( ברגר , . ( 132 : 1970 מצאתי שגם האדם המודרני , ברומה לאיש החברה הפרימיטיבית , מו...  אל הספר
ספרית פועלים