'לא אדם' ואלימות

' לא אדמ' ואלימות בספר זה בדקנו את ההתייחסות לתופעות חריגות ואת הקשר בין חריגות לאלימות . בסוגיה זו נבדקו היחסים בין הורים לילדים נכים או חולים . תחום המחקר נבחר ' בהשפעת עבודתה של האנתרופולוגית מרי ראגלס שבנסותה לברר כיצד מתייחסת תרבות לאנומליות , בדקה כיצד מתייחסים בחברה מסוימת לילדים הנחשבים חריגים ( דאגלס , . ( 39 : 1966 יחסים בין הורים לילדים נחשבים בחברות רבות לבעלי עצמה חזקה ביותר , הנחיות תרבותיות מגדירות את יחסי האם עם פלי בטנה וקובעות באילו מצבים תראה את ילדה כ ' לא אדם' ותנקוט כלפיו אלימות . אילו הסתפקנו בחשיפת התייחסות אלימה מצד אנשים זרים כלפי ילדים פגועים , היה הדבר משכנע פחות , הואיל והקשר שלהם עם ' ילדים אלה אמור מלכתחילה להיות פחות אמיץ וחיובי מזה של ההורים . אפשר לטעון כי אצל הורים מסוימים עדיין לא נוצר יחס הורה ילד עם התינוק הפגוע שזה אך נולד , ולכן הזיקה ביניהם היא כזיקה בין זרים . על כן התבוננו במסגרת המחקר גם ביחס הורים לילדיהם שהפכו חריגים עקב מחלה , אחרי שכבר נוצרו הקשרים ביניהם . יחסי הורים ילדים מהווים תחום מתאים לבדיקת התייחסות אלימה לחריגות ולחשיפת ההכוונה ...  אל הספר
ספרית פועלים