"אם הם לא הם - אנחנו לא אנחנו"

" אפ דום לא הפ - אנחנו לא אנד ! נו » הגדרת 'אדם' באמצעות הניגוד לו ; 'לא ארם' וזהות ; 'לא אדם' וסדר קוגניטיבי . המפגש עם החריג מאפשר לנו לבדוק את מקומה של הגדרת האדם כחלק מהצורך בסדר קוגניטיבי . מה מאיים במפגש עם החריג ? ראינו שאי הבהירות באשר לזהותו של הילד כ ' ארם , ' והתחושה של פריצה בגבולות גופו , מאיימים על ההורים ומעוררים בהם חרדה מפריצה בגבולות גופם שלהם כתוצאה מהידבקות ב ' זיהום ' שהילד סובל ממנו . אפשר להסיק מכך שהגדרת 'ארם' געשית באמצעות ניגודה . אנו זקוקים ל'לא אדם ' כדי להגדיר 'אדם . ' הנטייה להגדיר זהות באמצעות ניגודה נדונה על ידי סופרים וחוקרים שונים . פאקנהיים , ( 1978 ) בדיונו על הבנת התופעה הנאצית אומר : "מובנו היחיד של המונח 'ארי ' היה 'לא יהודי "' ( עמ' . ( 92 גם סארטר מתייחס לסוגיה זו בדיונו בהגדרת העצמי באמצעות הדמות הנגדית . הוא אומר בהקשר זה : " האנטישמי עושה את היהודי" , ( 167 : 1972 ) או : "אדם מתכוון להבטיח את זהותו הרעועה על ידי הדמות הנגדית של הקבוצה הבזויה" ( אצל ברגר , . ( 164 : 1970 מסקנה זו מתקשרת גם לקביעותיה של האנתרופולוגית מרי דאגלס . ( 53 : 1966 ; 1...  אל הספר
ספרית פועלים