פרק ז הרהורים

פרק ז הרהורים הספר רן בגבולות המובן מאליו בחיינו . התרבות מנחה אותנו לראות את אהבת ההורים כמובנת מאליה ובמחויבות ללא עוררין . צפינו בשורה של מקרים וניסינו לבדוק את גבולות הנורמה הזו . התברר כי אין היא מוחלטת . המפגש עם החריגים מעמיד במבחן את התפיסה על מהות הארם . בדומה לחברות אחרות , גם תרבותנו מםטקת לחבריה את ההגדרה למי שזכאי להיקרא 'אדם , ' וילדים שאינם תואמים הגדרה זו נידונים לפגיעה חמורה . החברה המודרנית אינה נוהגת לעסוק בסוגיות אלה , אולי מחשש לחשיפת עמדות גזעניות . אך אי אפשר להימלט מדיון בשאלה , במיוחד בעת המפגש עם החריגים כאשר נדרשת נקיטת עמדה והתייחסות אליהם . הספר עוסק בקשר שבין הגדרת ה'אדם , ' לבין החריגות והוא מעמיד במבחן הנחות יסוד על מהות האדם , על גופו ועל מהותה של ההורות .  אל הספר
ספרית פועלים