הערות

הערות . 1 ראה הלוח בפרק א . . 2 ראה הערה 11 בפרק א . . 3 ראה הערה 10 בפרק א . . 4 על המכשירים שהפגים מחוברים אליהם ראה בפרק ד , הערות . 4 , 2 ,, 1 . 5 שפה שסועה ( שפת ארנבת : ( חומרתו של מום זה משתנה ממקרה למקרה . לעתים חסר רק חלק קטן של השפה ולעתים קיימת הפרעה קשה במבנה השפה וחלק גדול של האף ורצפתו . ההפרעה יכולה להיות חד צרדית , במיוחד בצד שמאל , או דו צדדית . במקרים הקשים משתנה גם עלי האף . ניתן לתקן את המום על ידי ניתוח המבוצע במספר שלבים , ועד גמר הטיפול עלול המנותח לסבול מבעיות אכילה ודיבור . ההאכלה על ירי בקבוק קשה אצל ילדים אלה , ויש להשתמש במטפטף או בכפית בזהירות רבה כרי למנוע כניסת מזון לריאות . לעתים ניתן להאכיל במצב של ישיבה בעזרת פטמות דקות עם חורים יותר גדולים . חיך שסוע : שסע בחיר הקשה ו / או יכול להופיע לבד או יחד עם שפה שסועה . במקרה שהחיך השסוע מופיע לבדו , הוא ממוקם בקו המרכזי , פתוח מצדו האחורי וסגור מלפנים . כשהוא קשור עם שפה שסועה , פתזח החיך השסוע מאחור בקו האמצעי , וככל שהוא מתקדם לפנים הוא סוטה לאחר הצדדים וכולל גם את רצפת האף . לעתים קיים 'פיצול לשני הצדדים ג...  אל הספר
ספרית פועלים