פרק ו הורות ואחריות - סוגים שונים של אחריות כלפי הילד החריג

פרק ו הורות ואחריות סוגים שונים של אחריות כלפי הילד החריג בפרק הקודם עסקנו בתיאור התייחסותם של הורים לילדיהם אשר נמצאים בין כותלי הבית . נעבור עתה לדיון ביחסם של הורים לילדיהם שאינם מטופלים בביתם . במשך שש שנות המחקר ראינו שכמחצית מכלל התינוקות שהתגלו אצלם פגמים מייד עם הלירה 50 . 8 ) אחוז , ( ננטשו על ירי הוריהם . הנטישה נעשתה מייד אחרי הלירה או בשלב מאוחר יותר . הוריהם של תינוקות אלה סירבו לקחתם הביתה ולרוב גם לבקרם בבית החולים . חלק מהתינוקות נשלח הביתה בכפייה , בחסות החוק נגר נטישת ילדים , באמצעות ניידת משטרתית או אמבולנס של בית החולים . עם זאת , נוכחנו כבר שאחריות ההורים לילד אינה מתמצית בהחלטתם לקחת את ילדם לביתם , או לנטוש אותו . קיימים גם גילויי אחריות אחרים כלפי הילדים . במהלך הפרק נציג צורות שונות של אחריות ההורים לילדיהם .  אל הספר
ספרית פועלים