בידוד טריטוריאלי של ילד חריג

גידוד טריטוריאלי של ילד חריג ההתנהגות הטריטוריאלית כלפי נכים שונה מההתנהגות כלפי נורמליים . בצפייה בהתנהגותן של 200 משפחות נמצא שההורים נוטים לדחות את ילדם הפגוע בתוך כותלי ביתם . בבתיהן של 80 % ממשפחות אלה התגלה דפוס כזה או אחר של בידוד טריטוריאלי . המשפחות הוציאו את הילד מהטריטוריה המשפחתית ( מטבח , סלון וכדו , ( ' ו / או הקצו לו טריטוריה מיוחדת שלא התאימה לחברים אחרים במשפחה . כל אחר מהמקרים שיתוארו במהלך הפרק יציג בפנינו גילויים שונים של דחייה טריטוריאלית בין כותלי הבית כגון : איסור כניסה לחדרים מסוימים המותרים לכניסת בני המשפחה האחרים ; כליאה בקיטון , איסור שהייה בטריטוריות ציבוריות וגם הימנעות מהבטה בילד המעידה על יצירת קירות דמיוניים . המקרים שנציג יראו כי דחייה טריטוריאלית של ילד , בגילוייה השונים , מתקיימת על ידי הורים מארצות מוצא שונות ; משכילים יותר ומשכילים פחות ; דתיים , חרדים וחילוניים ; ערבים ויהודים ; עירוניים וכפריים . נתבונן גם בתהליך שבאמצעותו מתבצעת הדחייה הטריטוריאלית . יתברר לנו כי מיפויו הקוגניטיבי של הילד החריג מתבטא במיקומו בגבולות ממשיים מסוימים בטריטוריה המוק...  אל הספר
ספרית פועלים