התנהגות טריטוריאלית כלפי ילד חריג

התנהגות טריטוריאלית כלפי ילד הריג הפרק שלפנינו מהווה נדבך נוסף בהבנת משמעות . ההורות לילד חריג . בפרקים הקודמים לא הבחנו בין סירוב ההורים לקחת הביתה ילד נכה אך מבלי שיתנערו ממנו כליל , לבין התנערות מאחריות לילד עד כרי דרישה להמיתו . בפרקים הבאים נדון בנפרד בשני היבטים של התנהגות ההורים שבלטו מאוד במחקרנו : א ) המרחק הטריטוריאלי ( קרבה או ריחוק ) בין ההורים לילדיהם . ב ) נכונות ההורים או אי נכונותם לקבל על עצמם אחריות לגורל ילדיהם . במהלך הפרק נראה צורות שונות של מיקום ילדים בגבולות מסוימים בתוך הבית , ונבהיר את משמעות הצבתם בגבולות אלה . ננסה לעמוד על משמעות הטריטוריה המוקצית לילד אגב התייחסות לשאלות הבאות : האם היא בתוך כותלי הבית או רחוקה מהבית ? אם היא בין כותלי הבית האם זהו חדר הילדים או קיטון צדדי ? האם הטריטוריה נחשבת טריטוריה של בני משפחה או של נותני שירות ? האם היא מראה . על סטאטוס שונה של הילד בהשוואה לאחרים במשפחה ? מה הקשר בין הטריטוריה של הילד החריג , לטריטוריה של ילדים אחרים במשפחה ? לטריטוריה של ההורים ? האם וכיצד מסומנים הגבולות ? האם יש ביניהן אזור ספר ? האם הן נוגעות...  אל הספר
ספרית פועלים